Välkommen till en sida som ska handla om elektricitet och ny teknik – ur vårt perspektiv som elektriker. Vårt yrke är speciellt sett till att vi måste anlitas. Du som privatperson kan inte – och får inte – utföra det jobb vi gör. Av den enkla anledningen att det handlar om livsfara. Det gör situationen speciell och vi ska använda den här plattformen till att beskriva vårt yrke lite närmare.

Utöver det så ska vi även titta närmare på behovet av el i framtiden med tanke på den nya tekniken som implementeras i samhället. Räcker elen, har vi en elbrist och vad händer egentligen när kärnkraftverk läggs ned? Vi ska skriva om allt som rör el. Välkommen!


Hitta rätt elektriker i Stockholm

Stockholm har absolut flest verksamma elektriker i Sverige. Detta är på det stora hela positivt för dig som kund. Du kan ta in många offerter och därigenom också ge dig själv en chans att få ett bättre pris. Det finns dock även baksidor av detta mynt: alla elektriker håller inte den kvalitet man har rätt att begära.

Därför har man också ett ansvar som kund och det ligger i att säkerställa kvalitet hos den elektriker i Stockholm man anlitar. Det gör man bäst genom att kontakta referenser, se över behörighet samt att titta närmare på om det exempelvis finns F-skatt eller några anmärkningar hos Kronofogden. Man kan även se omdömen på internet som ytterligare ett led i sin undersökning.

Anlita en elektriker i Göteborg

Har du funderingar på att renovera i ditt hem i Göteborg? Glöm då inte bort att anlita en elektriker. I samband med olika installationer och exempelvis vid dragning av el så måste en behörig elektriker anlitas. Detta enligt lag och där det handlar om ren säkerhet. Man kan även anlita en elektriker för bättre planering i hemmet.

Många äldre hus har gamla elsystem som inte klarar av dagens större belastning. Samma sak gäller för exempelvis uttag i vissa rum. Ska du exempelvis genomföra en köksrenovering i Göteborg så kan en elektriker hjälpa dig att öka antalet uttag så att ditt kök möter de nya behov som finns.

Är du osäker på vad du får göra? Utgå alltid från att en elektriker ska anlitas. Ta aldrig några onödiga risker.

Kontakta en elektriker i Malmö

Hur ser det ut i ditt hem i Malmö? Möter ditt elsystem upp dina nya elbehov på ett bra, säkert sätt? I många fall finns det tveksamheter gällande detta. Äldre hus har äldre elsystem som dels kan vara osäkra och som dels också kan ha svårt att hantera den högre belastning som våra nya, moderna liv för med sig.

En enkel elbesiktning utförd av en elektriker i Malmö kan ge dig tydliga svar. Att byta ett elsystem bär heller ingen gigantisk kostnad – i synnerhet inte om du har Rot-avdraget tillhanda – och det ger dig en säkrare, mer effektiv lösning i hemmet. Detta kan vara särskilt bra om du funderar på att skaffa elbil. Då måste ditt hus klara av den nya påfrestningen som laddningen av bilen för med sig.

En elektriker installerar din laddbox i Uppsala

Dags att köpa en elbil i Uppsala? Elbilen är redan nu en självklar lösning för många och i framtiden kommer den att bli ännu vanligare. Att investera i en elbil är att underlätta för sig själv och samtidigt också göra miljön en gigantisk tjänst. För att dra maximal nytta av investeringen så krävs emellertid en laddbox och denna ska i sin tur installeras av en behörig elektriker.

En laddbox ger en säker, effektiv laddning och det är viktigt. Väljer du en elektriker i Uppsala så ges du även en möjlighet att nyttja Grön Teknik – något som ger dig en skattereduktion motsvarande halva priset för både arbete och för inköpet av laddboxen. En elektriker kan även kontrollera att din villa de facto klarar av den nya belastningen: annars krävs en uppgradering av elsystemet.

Säker renovering med en elektriker i Södertälje

Oavsett vad det handlar om så gäller följande: ska du utföra en installation eller dra ny – eller gammal – el så måste du anlita en elektriker. Det finns inga om eller men i den frågan. Enligt lag så ska all el hanteras av en elektriker och det innebär att exempelvis installationer i samband med din renovering i Södertälje – golvvärme, spotlight i taket, nya vägguttag – ska utföras av en elektriker.

Du ska absolut inte försöka själv och tro dig spara pengar. Det handlar om livsfara – både för stunden och på sikt. Att hantera el kräver kunskap och tyvärr så kan man se att många av de bränder som sker i Sverige är frukten av fusk i samband hanteringen av el. Kort sagt: ta inga risker!

Kontakta Södertäljes bästa elektriker här: elektrikersödertälje.se

Hitta rätt elektriker i Halmstad

Vid dragning av el eller i samband med installationer – golvvärme, diskmaskiner, tvättmaskin och så vidare – så ska man, enligt lag, anlita en elektriker. Bor du i exempelvis Halmstad – där det finns ganska många elektriker verksamma i Halmstad – så kan du använda konkurrensen för att få till stånd ett bättre pris. Kom dock ihåg att när det gäller elektriker så är säkerheten viktigare än priset.

Rådet är att du alltid ser till att det finns behörighet hos den elektriker du anlitar. Det gäller för samtliga som ska arbeta hos dig om du anlitar en större firma. När det kommer till el – oavsett om det handlar om att byta elsystem, koppla in nya uttag eller dra ny tråd till en utbyggnad – så är säkerheten alltid prio ett. Du betalar för ett säkert hem.