Om oss

Som elektriker så möter vi ofta frågan om varför vi behövs egentligen. Detta i samband med att vi anlitas av privatpersoner som ser oss – och våra tjänster – som en utgift. Det kommer som en följd av att vi måste anlitas för att dra el och utföra installationer. Redan där så kan vi känna att det finns ett missnöje: vi blir en utgift och tvingas börja på minus redan då vi kliver in genom dörren.

Faktum är emellertid att det jobb vi gör är av absolut största vikt. Utan en behörig elektriker så riskerar man de facto sitt liv – både för stunden och på längre sikt. Det senare kan förklaras av att många av de bränder som sker i svenska hus och villor kan kopplas till så kallad ful-el där privatpersoner själva skött eldragning eller utfört tvivelaktiga installationer. En så pass enkel sak som att sätta spotlights i taket kan på sikt innebära en livsfara i form av en brand. Där kan exempelvis en lampa sättas rakt i en regel och det kan leda till en överhettning med en brand som följd. Det är därför vårt arbete blir viktigt och det är därför en elektriker alltid är en investering. Vi gör ditt liv säkrare!

Lång erfarenhet av elektricitet

Vi kan även göra ditt liv billigare. Idag finns många lösningar för att göra ett his mer energieffektivt och därigenom också billigare. Utöver detta så finns även alternativ som förenklar vardagen. Vi ska titta närmare på sådant på den här sidan.

Utöver detta kommer vi även att ta tag i större frågor. Våra nya behov av teknik skapar problem sett till elförbrukning och elförsörjning. Hur står det egentligen till med den svenska elproduktionen? Har vi ett underskott, ett överskott eller ligger på ett status quo-läge? Vi ska försöka förklara och reda ut vad som egentligen är rätt och fel i dessa frågor. Här ska vi även titta närmare på spännande lösningar som hör framtiden till. Elbilar, smarta städer och 5G: vad kan vi förvänta oss egentligen?