Effektiv värme med värmepumpar i Stockholm

När du är trött på elräkningarna är det dags att byta värmekälla. En installation av värmepumpar i Stockholm ger dig ett varmt hem för en mindre kostnad.

Alltför många hus har fortfarande kvar systemet med direktel. Med dagens priser är det inte någon bra affär även om hemmet håller sig varmt. Allmänt rekommenderas också att man om möjlighet finns ser till att kunna använda mer än en värmekälla. Hur ser det ut för dig och hur kan du förändra dina uppvärmningskostnader?

Att använda värmepump är ett mycket bra alternativ för de flesta. Med hjälp av köldmedium värmer en luft/luftvärmepump upp din bostad till en betydligt mindre kostnad än om du skulle fortsätta med direktel. Installationen görs på en dag av en behörig tekniker och värmepumpar är så gott som underhållsfria.

Värmepumpar för olika behov

För den som önskar en helhetslösning och är beredd att kosta på en större installation är en bergvärmepump ett mycket gott alternativ. Här behöver man borra långt och djupt men när detta är avklarat värmer du hela huset utan problem. En luftvärmepump räcker också den till ett helt hus i vissa fall men det beror på husets utformning.

Har du en villa med en ganska öppen planlösning kan en värmepump med god kapacitet vara tillräcklig. Har du ett flervåningshus behöver du få flera värmepumpar installerade, minst en på varje våning. Det bästa är att helt enkelt ta kontakt med en erfaren och pålitlig firma, låta dem göra ett besök och sedan lämna dig en offert på värmepumpar i Stockholm. Läs vidare om värmepumpar här: www.varmepumparstockholm.com

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Solceller Dalarna – framtidens energi är redan här

Aldrig tidigare i historien har en svensk regering gått in med riktade insatser mot villaägare som en följd av kraftigt höjda priser för el. Elpriset nådde nya rekordnivåer under vintern och detta som en följd av en mild höst som följdes av att minusgrader kom plötsligt. Detta gjorde att vår normalt så pålitliga vattenkraft påverkades negativt. Att det fruktansvärda hände – och pågår – i Ukraina gjorde att priset för råvaror som exempelvis kol sköt i höjden.

Allt detta visade på två saker A) vi kan inte förlita oss på omvärldens sett till att priserna för el kommer att ligga på en låg nivå och B) vi kan inte förlita oss på att regeringen ska rädda villaägare varje gång en liknande situation uppstår.

Att regeringen skapade detta räddningspaket är inte tudelat positivt. I detta glömmer man att en privatperson trots allt har tre stycken tydliga val att göra gällande sin el och priset för detta. Dels så kan man binda sitt elpris och få en konsekvens i vad man betalar – förvisso ett högre pris, men där både toppar och dalar försvinner. Dels så kan man även välja att förbruka mindre. Det är en bortglömd detalj i sammanhanget: det går faktiskt – att som förr – ransonera och förbruka mindre el i det egna hemmet.

Solceller i Dalarna – investera dig ur krisen

Dels så kan man även idag göra sig oberoende genom att ta vissa investeringar. En sådan handlar om solceller. Väljer du som villaägare solceller i Dalarna så blir du inte en köpare av el – du blir en producent. En välplanerad och optimerad anläggning för solceller i Dalarna kan göra dig självförsörjande och därmed också oberoende av omvärldens prissättning. Solceller ger inte sällan ett överskott som går att sälja vidare. Dessutom så handlar det om en annan viktig sak i dagens läge: solceller i Dalarna ger grön energi och bidrar – i allra högsta grad – till en bättre planet.

Vidare kan man säga att solceller i Dalarna – och i övriga delar av Sverige – fungerar på ett bra sätt. Många skeptiker och kritiker vill göra gällande att vår svenska vinter – och det mörker som omsluter oss – gör att solenergi inte fungerar och att det är ett opålitligt alternativ. Det stämmer att vintern är sämre för solceller. Men, det stämmer också att vår sommar – med ljus nästan dygnet runt – ger oss ett väldigt stort överskott av producerad el. Jämför man med Tyskland – där solceller är en vanligare lösning – så har vi ungefär lika många timmar av sol varje år. Men där är man betydligt bättre att ta tillvara på dessa timmar.

Vill du spara pengar, göra dig mer oberoende och samtidigt också bidra till en bättre värld så är solceller en lösning att undersöka närmare. Du kommer inte att ångra dig.

Publicerat den
Kategoriserat som Solceller

En solcellspark är framtidens melodi

Är du intresserad av att investera i en solcellspark? Har du funderingar på om det verkligen lönar sig att köpa solenergi? Vill du ha din egen solenergi?

När du investerar i en en solcellspark investerar du i framtiden. Det kommer alla bli varse som varit smarta nog att ta ett beslut att börja använda sig av solens energi. Solen kommer alltid finnas där även om den ibland gömmer sig bland molnen. En molnfri dag genererar mer energi än en molning dag.

Mängden varierar alltså, men alla dagar ger energi. På bara några år kommer du ha sparat in din investering. Det tar bara ett par timmar att ta emot samma mängd energi från solen som du sedan kan förbruka under ett helt år. Visst låter det som om det är ett vinnande koncept för var och en?

Med en solcellspark har du alltid energi

Solen förser oss med en energi som aldrig verkar kunna sina. Visserligen lyser solen själv med sin frånvaro ibland men det gör ingenting. Under de soliga dagarna har du kunnat leverera överskottsenergi till en pool där andra kan få tillgång till den. Man köper och säljer energi.

När du har mer energi än du behöver, säljer du ditt överskott. När du sedan i stället behöver mer energi än du har själv, kan du köpa tillbaka det. En solcellspark fungerar på det viset att överskottet sparas ner i en slags energipool där andra som behöver energi kan köpa ditt överskott. Det sker per automatik.

Publicerat den
Kategoriserat som Solceller

Bergvärme Stockholm – gör skillnad du med

Vi lever i en tid där ett klimathot ständigt gör sig påmint. För många så blir detta mer påtagligt än för andra och där man vill göra egna insatser för att bidra till en bättre miljö. Insatser som innebär investeringar i sina egna bostäder och som framförallt handlar om energi. Att bergvärme i Stockholm, baserat på detta, blivit väldigt populärt är ingen slump.

Jämför man bergvärme med exempelvis fjärrvärme så kan det förra alternativet sänka utsläppen av C02 med ungefär 97 %. Det gör en enorm skillnad och att man kan använda denna lösning för att värma upp sitt hus – eller fastigheter – i Stockholm innebär att man tar ett aktivt steg för att minska på de egna avtrycken på klimatet. Det är ett skäl till varför bergvärme är bra – och varför fler och fler söker sig till den lösningen i Stockholm.

Men, få väljer att lägga ut pengar enbart av detta skäl. Man vill även tjäna pengar. Det är naturligt och det som är fint med just bergvärme är att lösningen kombinerar dessa två saker. Du kan göra miljön en tjänst – och du kan samtidigt tjäna väldigt mycket pengar. En rätt installerad bergvärmepump och ett rätt dimensionerat borrhål kan innebära att du sänker dina kostnader med närmare 80%. Detta gäller varje år och med tanke på att en värmepump har en livslängd på närmare 20-25 år så handlar det om ganska många, sköna kronor i slutändan.

Man ska dock även nämna att just bergvärme har en hög kostnad sett till installation, borrning och inköps av värmepump för att ta hand om och omvandla den lagrade energi som finns i berggrunden. Även om du har perfekta förutsättningar för bergvärme i Stockholm så får du nästan räkna med en initial kostnad på närmare 100.000 kronor och detta inkluderar även Rot-avdraget.

Läs mer om bergvärme i Stockholm.

Hur ser dina förutsättningar för bergvärme i Stockholm ut

Här ska ett varningens finger sättas upp: se till att verkligen undersöka hur just dina geologiska förutsättningar för bergvärme ser ut. Tvingas man borra för djupt så stiger kostnaderna och då kan det, helt enkelt, kosta lite mer än vad det smakar. Det finns även andra värmepumpar som kan sänka kostnaderna ganska rejält, men som har ett billigare pris rent initialt. Kontrollera alltid detta innan.

Du kommer även att behöva ett tillstånd för att installera bergvärme och du måste klargöra att just ditt borrhål ligger inom de gränser som finns. Här får man inte borra närmare än 20 meter från ett annat borrhål. Vet du att din granne har bergvärme så kan detta innebära att din väg mot samma lösning blir betydligt svårare. Kolla alltid upp detta innan: två borrhål som ligger för nära varandra stjäl effekt och det vill man, såklart, inte.

Hitta rätt företag i Stockholm

Att välja bergvärme i Stockholm är en investering även sett till att husets värde ökar. Ska du sälja så kommer bergvärmen att medföra ett högre slutpris och det kan vi nästan säga oberoende av hur marknaden ser ut. Man ska emellertid tänka på att dels välja rätt värmepump och dels också rätt installatör.

Rådet vad gäller bergvärmepumpen är att gå upp några kronor och välja en pump från en större, mer erkänd tillverkare. Dessa är störst av en anledning och de levererar produkter med högre prestanda, bättre hållbarhet och överlägsna garantier och servicevillkor.

Vad gäller installatör så kan du inte vara för noggrann i ditt val. Gå igenom alla offerter, undersök företagen från grunden, kolla certifikat, referenser, omdömen, eventuella anmärkningar hos ARN, och Kronofogden och se om det finns någon oegentlighet hos Skatteverket. Välj med omsorg. Det handlar om en av de större investeringar du gör i livet.

Publicerat den
Kategoriserat som Bergvärme

Är solpaneler vettigt att investera i?

Att solpaneler blivit en populär investering att ta bevisas av att det sedan 2017 skett en ökning på över 50 % hos villaägare i Sverige. Många har tagit steget – och många står beredda i startblocken. För att ta det steget så krävs mer kunskap och vi ska titta närmare på solpaneler och hur man ska tänka gällande sådana här.

Frågan idag handlar heller inte huvudsakligen om priset för solpaneler. Detta har sjunkit med mellan 70-80% under en tioårsperiod och då man numera även kan söka bidrag – Grön Teknik – från staten så blir det en än mer human summa på fakturan. Grön Teknik fungerar på ungefär samma sätt som Rut- och Rot-avdraget. Du som privatperson kan investera i solceller i Stockholm och ges en möjlighet att dra av halva kostnaden för material och arbete med installationen. Det gör skillnad, så klart.

Den stora frågan handlar om det uppenbara: har vi tillräckligt många soltimmar i Sverige för att solpaneler ska anses vara en sund investering? Frågan är logisk sett till att vi – till skillnad från många andra länder – har en vinter som inte alls bjuder på särskilt mycket ljus. Vi lever, om man vill hårdra det, i ett land med mörker under halva året. Det kan väl knappast vara gynnsamt för solpaneler? Svaret är att vi dock även har en sommar som ger enorma mängder solljus och där solen i stort sett lyser dygnet runt.

Bra förutsättningar för solpaneler i Stockholm

På det hela taget så kan man säga att vi har lika många soltimmar som exempelvis Tyskland. Jämför man Sverige med Tyskland så står dock solenergi för omkring 8 % av elproduktionen. Motsvarande siffra i Sverige ligger på 0.1 %. Här finns, milt uttryckt, potential.

Vi producerar ett överskott av el under sommaren som gör att vår mörka vinter kompenseras – det är en förenklad förklaring till varför solpaneler i Stockholm fungerar. Man kan även sälja vidare ett överskott av el: det är långt ifrån ovanligt att se att en välplanerad anläggning av solpaneler skapar en överproduktion och där finns således en möjlighet att göra en vinst.

Solpaneler – så lång tid tar det innan det blir lönsamt

Ser man till hur en normal investering ser ut så brukar man räkna med att det tar ungefär 10-14 år innan man når break-even och kan börja räkna hem vinsten. Solpaneler har, förutsatt att de installeras rätt och underhålls genom regelbunden service – en livslängd på närmare 30 år. Vem som helst kan alltså se att det finns en lönsamhet i att ta denna investering och där man har mer än 15 år på sig att räkna hem vinsterna.

Det handlar dock även om följande: alla har olika förutsättningar för solpaneler. I vilket solläge ligger huset, hur ser takets lutning ut och hur pass mycket el förbrukar man under ett år? Det är frågor som fäller avgörande. Många företag, fastighetsägare och BRF:er ser solpaneler som nästa stora investering och man har ofta en poäng i detta då dessa har en ganska hög elförbrukning. Ju mer el man förbrukar under ett år – desto mer potential finns i solpaneler. Men, det gäller då även att man har rätt förutsättningar i övrigt – vilket för utredas och räknas på professionellt.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Solceller i Uppsala – producera mer hållbar energi

Att installera solceller i Uppsala betyder mycket. Inte bara för dig personligen. Hade fler följt det goda exemplet att installera solceller hade världen varit en mycket trevligare plats.

Tycker du att elräkningen har blivit för dyr? Du är inte ensam om det. Ute i de så kallade stugorna är det många som klagar på skenande elpriser. Du önskar säkert att du inte behövde köpa så mycket el som du gör till din fastighet i Uppsala. Det finns dock ett sätt att minska din elkonsumtion på. Det kommer kanske inte minska dina kostnader imorgon, men däremot på sikt. Naturligtvis handlar det om att installera solceller i Uppsala. Ett väldigt smart sätt att spara pengar på el i längden för den som har möjlighet. Dessutom gör du hela din planet en tjänst genom att bidra till en mer hållbar och miljövänlig energiproduktion.

Solceller betalar av sig i längden

Den stora investeringskostnaden när det gäller solceller sker egentligen i samband med själva installationen. Möjligtvis också transporten till Uppsala. När de väl är på plats följer en återbetalningsperiod. Det är den tid det tar för solcellerna att producera så mycket el åt dig att du sparat in på omkostnaderna. En sådan period kan ta uppemot 12-13 år, även om det finns vissa avvikelser både uppåt och nedåt. Men det finns som sagt en större drivkraft än enbart den att det ska bli billigare el för dig. Det är såklart den att det ska bli mer hållbar energi för hela jorden.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Trasiga sladdar är jobb för en elektriker

Hemmafixare bör tänka till en extra gång när det gäller elektriska installationer. En elektriker har behörighet för jobbet och gör detta snabbt och korrekt. Chansa aldrig med strömmen.

Det är livsfarligt att handskas med elektricitet om man inte har det som yrke. Det kan lätt bli fel och försäkringen gäller inte om man har kopplat lite hur som helst. Det finns fackfolk i hela landet som har ström som jobb, så du hittar lika lätt en elfirma i Tyresö som någon annanstans. Ibland vill folk ha allt på en gång. Vill du ha golvvärme, bastu eller laddstolpe är det bra att be en elektriker se över hela elsystemet också och kolla upp kapaciteten.

Fräscha sladdar

Glappkontakt i gamla gulnade sladdar är inget roligt att ha i sitt hus, så se till att alla dina elektriska prylar är någorlunda moderna och fräscha. Nya maskiner är mycket mer energisnåla än de gamla, så det kan vara en bra idé att byta ut urgamla tvättmaskiner, diskmaskiner och spisar. Elektrikern kommer gärna och installerar din nya inredning och drar sladdar där det behövs.

Glöm inte att kolla över gamla strykjärn, locktänger, elvispar och våffeljärn också. Saker som man sällan använder har en tendens att bli väldigt gamla, för de känns som nästan nya när man tar fram dem. Citruspress, brödrost, hushållsassistent och andra sådana maskiner får ofta hänga med utan att man tänker på att byta ut dem. Hur gammal är nu egentligen din julgransbelysning? Be elektrikern kolla eluttagen i huset också.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Energideklaration i Göteborg

Funderar du på att sälja ett hus i Göteborg? Då är det mycket som behöver ordnas. Huset kanske behöver en liten uppfräschning, och så behöver du genomföra en energideklaration i Göteborg.

Att sälja ett hus är inget som görs på en eftermiddag. Det är mycket som behöver fixas, både praktiskt och administrativt. En viktig del i arbetet inför en försäljning av en byggnad är att se till så att husets energiförbrukning besiktigas och dokumenteras. Detta resulterar sedan i en så kallad energideklaration. Energideklarationen är en viktig del i dokumentationen för ett hus. Den ger betydelsefull information om hur mycket energi huset förbrukar. Det kan i sin tur ge en bild av hur pass miljövänligt huset är samt vilka ungefärliga driftskostnader det har. Det är något som eventuella köpare behöver veta om.

Vad ska en energideklaration innehålla?

En energideklaration i Göteborg eller någon annanstans i Sverige måste genomföras av en certifierad energiexpert. Energideklarationer innehåller information om både nuvarande status gällande bostadens energiförbrukning, samt förslag på förbättringar som skulle kunna göras. Det rör sig då om åtgärder som kan vidtas för att minska användningen av energi i huset, exempelvis byte av gamla vitvaror eller mindre tips och tricks på hur du kan spara på energi. När en energideklaration har genomförts registreras den hos Boverket och är sedan giltig i 10 år. Energideklarationer är inte alltid ett krav för försäljning av en bostad. Men om en fastighet är tänkt att säljas för att användas till flera hyresrätter eller bostadsrätter så är det ett måste.

Publicerat den
Kategoriserat som Bostad

Byt till bergvärme i din BRF så fort som möjligt

Miljövänligt, kostnadseffektivt och praktiskt. Att byta till bergvärme är helt klart rätt val för en modern BRF, och kan till och med öka värdet på fastigheten med ganska mycket.

Står det en gammal oljepanna och brummar i källaren? Det är hög tid att byta ut den. Fossila bränslen står inför en total utfasning världen över, och att hitta ett bättre alternativ redan nu är en god idé. Det är inte helt osannolikt att den som inte hänger med i utvecklingen åker på en rejäl skattesmäll om några år när energipolitiken tar i med hårdhandskarna mot det överhängande klimathotet. Att satsa på bergvärme till BRF och andra fastigheter är helt klart värt det i det långa loppet.

Bergvärme ett solklart alternativ för BRF

Kanske tänker du främst att bergvärme är något för villaägare. Kan man ens borra efter bergvärme till en BRF mitt i stan? Ja då, klart man kan. Vänder ni er till en entreprenör med lokalkännedom kan ni vara säkra på att få hjälp med de tillstånd som krävs från kommunen. Värt att tänka på är också att även du som enskild bostadsrättsägare har allt att vinna på att föreningen går över till ett bättre uppvärmningsalternativ. I avgiften till din bostadsrättsförening ligger ofta värmen inbakad. Du ska också tänka på att du inte bara äger din lägenhet, utan en del av hela huset. Den värdestegringen en installation av bergvärme ger kan innebära att hela fastighetspaketet stiger i värde, både huset och de enskilda lägenheterna.

Publicerat den
Kategoriserat som El

Det ligger spänning hos elektriker Sollentuna

Vill man jobba med spänning är jobbet som elektriker Sollentuna precis vad man söker. Spänningen gäller inte bara vanliga kablar utan också de moderna trådlösa lösningar som finns nu.

Förr i tiden var el i Sverige oerhört billig för vi hade vår vattenkraft. Men på den tiden gjorde man heller inte av med så mycket el. Det var lite lampor och några värmeelement, men man använde mycket olja, fotogen, kol och ved. Luften, framförallt i städerna, blev väldigt nedsmutsad och inte bra för hälsan.

När miljötänkande kom in i bilden blev det nödvändigt att hitta nya lösningar. Bit för bit började man därför använda mer el. Elen är ren och transporteras i ledningar under marken eller i luften. El blev den perfekta lösningen.

En modern elektriker håller elförbrukningen nere på smarta sätt

Det moderna livet och billiga, praktiska maskiner gjorde elen till något vi behövde mycket av varje dag. Men att det behövdes så mycket gjorde också att den blev dyrare för nu räckte vattenkraften inte till. Då blev det dags att tänka ekonomiskt kring hur man använde elen.

Elen behövs överallt i samhället, då gäller det att inte slösa med den i onödan. Nu finns det bra lösningar för att kunna använda elen bara när den behövs. Genom att en elektriker installerar trådlös utrustning kan man styra sin användning. Med hjälp av en app kan man programmera in intervaller eller sätta på och stänga av elektriska utrustning så att den bara är igång när den behövs. Läs mer om elektriker på denna sida: https://www.elektrikersollentuna.nu/

Publicerat den
Kategoriserat som El