Solceller Dalarna – framtidens energi är redan här

Aldrig tidigare i historien har en svensk regering gått in med riktade insatser mot villaägare som en följd av kraftigt höjda priser för el. Elpriset nådde nya rekordnivåer under vintern och detta som en följd av en mild höst som följdes av att minusgrader kom plötsligt. Detta gjorde att vår normalt så pålitliga vattenkraft påverkades negativt. Att det fruktansvärda hände – och pågår – i Ukraina gjorde att priset för råvaror som exempelvis kol sköt i höjden.

Allt detta visade på två saker A) vi kan inte förlita oss på omvärldens sett till att priserna för el kommer att ligga på en låg nivå och B) vi kan inte förlita oss på att regeringen ska rädda villaägare varje gång en liknande situation uppstår.

Att regeringen skapade detta räddningspaket är inte tudelat positivt. I detta glömmer man att en privatperson trots allt har tre stycken tydliga val att göra gällande sin el och priset för detta. Dels så kan man binda sitt elpris och få en konsekvens i vad man betalar – förvisso ett högre pris, men där både toppar och dalar försvinner. Dels så kan man även välja att förbruka mindre. Det är en bortglömd detalj i sammanhanget: det går faktiskt – att som förr – ransonera och förbruka mindre el i det egna hemmet.

Solceller i Dalarna – investera dig ur krisen

Dels så kan man även idag göra sig oberoende genom att ta vissa investeringar. En sådan handlar om solceller. Väljer du som villaägare solceller i Dalarna så blir du inte en köpare av el – du blir en producent. En välplanerad och optimerad anläggning för solceller i Dalarna kan göra dig självförsörjande och därmed också oberoende av omvärldens prissättning. Solceller ger inte sällan ett överskott som går att sälja vidare. Dessutom så handlar det om en annan viktig sak i dagens läge: solceller i Dalarna ger grön energi och bidrar – i allra högsta grad – till en bättre planet.

Vidare kan man säga att solceller i Dalarna – och i övriga delar av Sverige – fungerar på ett bra sätt. Många skeptiker och kritiker vill göra gällande att vår svenska vinter – och det mörker som omsluter oss – gör att solenergi inte fungerar och att det är ett opålitligt alternativ. Det stämmer att vintern är sämre för solceller. Men, det stämmer också att vår sommar – med ljus nästan dygnet runt – ger oss ett väldigt stort överskott av producerad el. Jämför man med Tyskland – där solceller är en vanligare lösning – så har vi ungefär lika många timmar av sol varje år. Men där är man betydligt bättre att ta tillvara på dessa timmar.

Vill du spara pengar, göra dig mer oberoende och samtidigt också bidra till en bättre värld så är solceller en lösning att undersöka närmare. Du kommer inte att ångra dig.